เซ็นทรัล รีเทล โลจิสติกส์ เริ่มต้นจากการเป็นหน่วยงานหนึ่งของ

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Central Retail Corporation: CRC)

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มธุรกิจค้าปลีก ที่มีการจัดจำหน่ายและจัดส่งสินค้า พร้อมส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือส่งผ่านระบบโลจิสติกส์ของเรา โดยมีเครือข่ายและพันธมิตรในการให้บริการโลจิสติกส์ทั้งในและนอกกลุ่มเซ็นทรัล (Central Group: CG) ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมในด้านนี้มายาวนานมากกว่า 20 ปี จนเป็นที่ยอมรับในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ถึงการมีทีมงานที่แข็งแกร่งจนก่อให้เกิดความมั่นใจในบริการจากลูกค้าภายในเป็นลำดับต้นๆ ทีมผู้บริหารของเซ็นทรัล รีเทล เล็งเห็นว่าทีมงานและทรัพยากรสามารถขยายศักยภาพการให้บริการสู่ลูกค้าภายนอกและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันด้วยการรวมกันให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีพันธกิจที่จะช่วยสร้างธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ด้วยการทำให้ผู้ขายสินค้าสามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าทุกคนได้ในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยบริการ โลจิสติกส์ที่ดีที่สุด ในต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด จึงก่อให้เกิดหน่วยงาน เซ็นทรัล รีเทล โลจิสติกส์ (Central Retail Logistics: CRL) ขึ้น

ภาระกิจของเรา
เราจะเป็นสื่อกลางที่นัดพบระหว่างผู้ให้บริการโลจิสติกส์และลูกค้าที่ต้องการบริการโลจิสติกส์ เพื่อทำธุรกิจร่วมกันและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม

วิสัยทัศน์ของเรา

เราจะช่วยสร้างธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทย ด้วยการทำให้ผู้ขายสินค้าสามารถนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าทุกคนได้ในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย ด้วยบริการโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด ด้วยต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด

ความมุ่งมั่นของเรา

เราจะเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ สำหรับธุรกิจค้าปลีก

เป็นคำตอบที่ให้กับธุรกิจค้าปลีก

พร้อมที่จะแข่งขันและเป็นมาตรฐาน

แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม

ทำไมต้อง CRL?
เพราะเราจะสามารถสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจให้คุณด้วย ...

มีความเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญ ในการจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีกที่มีความหลากหลาย ทั้งปริมาณและรูปแบบ

ด้วยความรู้และประสบการณ์ของทีมงาน ที่ให้บริการโลจิสติกส์ ในเครือ มายาวนานมากกว่า 20 ปี ทำให้เรามีความเข้าใจ ในความซับซ้อนและธรรมชาติของธุรกิจค้าปลีกเป็นอย่างดี เราสามารถจัดการสินค้าที่มีความหลากหลาย มากกว่า 200,000 SKU พร้อมนำเข้าสินค้าจากหลากหลายประเทศกว่า 3,000 Shipment ต่อปี และส่งสินค้าไปยังร้านค้าหรือสาขา มากกว่า 500 ร้านค้าหรือสาขา ทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า เรามีความพร้อม ความเป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญในด้านนี้ในลำดับต้นๆ ของประเทศ

พร้อมด้วยการบริการที่เดียวจบ ครบวงจร สามารถให้บริการที่เดียว ตั้งแต่ต้นจนจบ ในระบบการจัดการโลจิสติกส์

เราให้บริการด้านโลจิสติกส์ได้ตั้งแต่ต้นทางยังปลายทางในที่เดียว เริ่มตั้งแต่การนำเข้า, ส่งออก, บริหารคลังสินค้า, การกระจายสินค้า, การขนส่ง และบริการหลังการขาย ซึ่งรองรับการจำหน่ายสินค้าหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า สาขา คู่ค้า ร้านโชห่วย ช่องทาง E-Commerce ต่างๆ เช่น Marketplace, Social Commerce, Chat Commerce, หรือเว็บไซต์ของลูกค้าเอง เป็นต้น หรือแม้แต่การขายแบบ Omni Channel ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการนำสินค้าออกสู่ตลาดได้ตามความคาดหวัง

มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economics of Scale) ให้ลูกค้ามีต้นทุนทางโลจิสติกส์ที่เหมาะสม

เราสามารถเป็นตัวกลางและใช้ประโยชน์จากขนาดธุรกิจที่เรามี ร่วมกับลูกค้าในการบริหารทรัพยากร บุคลากรที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่คงที่ตามฤดูการขาย จนทำให้มีอำนาจต่อรองกับหน่วยงาน หรือผู้ให้บริการรายอื่นๆ ได้มากขึ้น นอกเหนือจากนี้เรายังมีเครือข่าย พันธมิตรทั้งในและนอกเครือ ที่สามารถเชื่อมต่อการบริการ ไปสู่การให้บริการที่ดียิ่งขึ้นด้วยราคาที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้ในตลาด

มีความตั้งมั่นในการสร้างโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน มุ่งหวังให้เกิดการสร้างโอกาสทางการขาย และเพิ่มผลกำไรของลูกค้าเป็นหลักสำคัญ

แนวทางในการดำเนินงานของเรา มุ่งเน้น ในการช่วยลูกค้า สร้างโอกาส และผลกำไรจากการขายเป็นหลัก ด้วยการนำเสนอวิธีการ การให้บริการ ที่สามารถยืดหยุ่นได้ทุกสถานการณ์ ซึ่งจะช่วยให้เกิดประสบการณ์ที่ดี มีต้นทุนที่เหมาะสม และการแข่งขันได้ในตลาด

รางวัลและการรับรอง

2562
2563
2564
2565
2566
คลังสินค้า CRL (บางนา-ตราด กม.20)
 • ISO : 45001:2018 (Certificate)
 • Safety award Province level
คลังสินค้า CRL (บางนา-ตราด กม.20)
 • ISO : 45001:2018 (Surveillance)
 • Safety award Province level
คลังสินค้า CRL (บางนา-ตราด กม.20)
 • ISO : 45001:2018 (Surveillance)
 • Safety award National 1st level
คลังสินค้า CRL (บางนา-ตราด กม.19)
 • ISO : 45001:2018 (Surveillance)
 • Safety award National 1st level
คลังสินค้า CRL (บางนา-ตราด กม.20)
 • ISO : 45001:2018 (Recertificate)
 • Safety award National 2nd level
คลังสินค้า CRL (บางนา-ตราด กม.19)
 • ISO : 45001:2018 (Recertificate)
หน่วยงานติดต่อ บริการหลังการขาย และลูกค้าสัมพันธ์ CRL
 • Silver - The Best facilities Contact Center
 • Silver - The Best Human Care Contact Center
 • Silver - The Best Workflow Contact Center
 • Bronze - The Best Effective Technology Contact Center
 • Bronze - The Best Effective Software Contact Center
คลังสินค้า CRL (บางนา-ตราด กม.20)
 • ISO : 45001:2018 (Surveillance)
 • Safety award National 3rd level
คลังสินค้า CRL (บางนา-ตราด กม.19)
 • ISO : 45001:2018 (Surveillance)
 • Safety award National 2nd level
หน่วยงานติดต่อ บริการหลังการขาย และลูกค้าสัมพันธ์ CRL
 • Gold - The Best Contact Center Agent of the Year
 • Gold -The Best Contact Center Support Professional of the Year - Social Media Customer Care
 • Gold -The Best Contact Center Support Professional of the Year - Admin Support
 • Silver - The Best Contact Center Manager of the Year
 • Silver - The Best Contact Center Supervisor of the Year
 • Silver - The Best Contact Center Agent of the Year
 • Silver -The Best Facilities Contact Center
 • Silver -The Best Human Care Contact Center
 • Silver -The Best Workflow Contact Center
 • Bronze - The Best Effective Technology Contact Center

CRL เราให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญจากการทำงานร่วมกับร้านค้าปลีกชั้นนำทั่วประเทศ

เราพร้อมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจของคุณเพื่อช่วยสนับสนุนการเพิ่มยอดขายในทุกช่องทางการจัดจำหน่าย

ตร.ม.
พื้นที่คลังและศูนย์กระจายสินค้าที่เราดูแล
+
คัน
รถขนส่งสินค้าที่ให้บริการในเครือข่ายของ CRL
เที่ยวต่อปี
การขนส่งสินค้าในประเทศ
+
ร้านค้าหรือสาขา
ที่มีการขนส่งและรับคืนสินค้าจากทั่วประเทศ
ล้านคำสั่งซื้อ ต่อปี
สำหรับคำสั่งซื้ออีคอมเมิร์ซที่ให้บริการ
ล้านบาท ต่อปี
ของมูลค่าสินค้าและบริการที่ผ่านการดูแลโดย CRL
ล้านกล่อง ต่อปี
ของจำนวนสินค้าผ่านบริการคลังสินค้า
ล้านชิ้น ต่อปี
ของจำนวนสินค้าผ่านบริการคลังสินค้า
+
Shipments
ที่เราให้บริการสำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออกต่อปี
ชุด ต่อปี
การดำเนินการขอใบอนุญาตนำเข้า
>%
ผลตอบรับ
ความพึงพอใจของลูกค้า หลังได้รับการบริการหลังการขายของเรา
>
Calls ต่อปี
ในการตอบรับและให้บริการสายโทรศัพท์ลูกค้า ผ่าน Call Center
>
Chats ต่อปี
ในการตอบรับและให้บริการ ผ่านแชทข้อความลูกค้า
คน
พนักงานระดับจัดการและบริหารมืออาชีพของ CRL
คน
พนักงานระดับปฏิบัติการอันคล่องแคล่วของ CRL
คน
พนักงาน Outsource เพื่อตอบรับ และยืดหยุ่นต่อความต้องการของลูกค้า