ด้วยประสบการณ์การทำงานด้านโลจิสติกส์ค้าปลีกที่หลากหลาย และการให้บริการที่ครบวงจร เริ่มตั้งแต่การนำสินค้าเข้า, การจัดเก็บ, การขนส่ง จนไปถึงการดูแลบริการหลังการขาย CRL มีความตั้งใจอันดีที่จะทำให้ธุรกิจค้าปลีกในไทยเติบโตไปด้วยกัน พร้อมส่งผ่านประสบการณ์อันดี โดยท่านสามารถดูกิจกรรม หรือธุรกิจที่ใกล้เคียงผ่านตัวอย่างการบริการดังนี้