ปัจจุบัน CRL ให้คำปรึกษาและให้บริการจัดส่งสินค้าในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มแฟชั่น, กลุ่มเครื่องสำอาง, กลุ่มอุปโภคบริโภค, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ผ่านรูปแบบการจัดส่งสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น การส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า (Last Mile), การเข้ารับและจัดส่งสินค้าเข้าร้านค้าหรือสาขา, การส่งแบบ On Demand และบริการส่งคืนสินค้าต้นทาง รวมถึงมีทีมงานช่างที่เชี่ยวชาญในการจัดส่งพร้อมติดตั้งสำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ เฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย

CRL บริหารการขนส่งด้วยบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและระบบที่มีมาตรฐาน ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ที่ใ้ห้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ คุณจะได้รับการบริการด้านการขนส่งสินค้าที่หลากหลายอย่างมีมาตรฐาน

ปัจจุบัน CRL ให้คำปรึกษาและให้บริการจัดส่งสินค้าในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย อาทิเช่น กลุ่มแฟชั่น, กลุ่มเครื่องสำอาง, กลุ่มอุปโภคบริโภค, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ ผ่านรูปแบบการจัดส่งสินค้าที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น การส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้า (Last Mile), การเข้ารับและจัดส่งสินค้าเข้าร้านค้าหรือสาขา, การส่งแบบ On Demand หรือบริการส่งคืนสินค้าต้นทาง รวมถึงมีทีมงานช่างที่เชี่ยวชาญในการจัดส่งพร้อมติดตั้งสำหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ หรือ เฟอร์นิเจอร์ได้อีกด้วย

1,000+
คัน
รถขนส่งสินค้าที่ให้บริการในเครือข่ายของ CRL
250,000
เที่ยวต่อปี
การขนส่งสินค้าในประเทศ
500+
ร้านค้าหรือสาขา
ที่มีการขนส่งและรับคืนสินค้าจากทั่วประเทศ

บริการที่เกี่ยวข้อง

การรับและจัดส่งไปยังร้านค้าหรือสาขา
บริการเข้ารับสินค้าถึงที่บริษัทหรือคลังสินค้าของลูกค้า และจัดส่งไปยังหน้าร้านหรือสาขาทั่วประเทศ ด้วยรอบความถี่ในการจัดส่งสินค้าที่สม่ำเสมอ มีรอบรถส่งสินค้าในทุกวันจันทร์ – เสาร์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจค้าปลีกได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเติมเต็มสต็อกสินค้าที่หน้าร้านหรือสาขาของลูกค้ามีปริมาณที่พอเพียงในการจัดจำหน่าย เรารับประกันสินค้าในการจัดส่งทุกครั้ง อีกทั้งลูกค้าไม่จำเป็นต้องถือเงินสดไปชำระหน้างาน สามารถส่งก่อน จ่ายทีหลังได้ โดยคิดค่าบริการแบบต่อกล่อง
การจัดส่งจากร้านค้าถึงลูกค้า
บริการจัดส่งสินค้าจากบริษัทหรือคลังสินค้าไปยังปลายทางลูกค้าโดยตรง อาทิเช่น การจัดส่งแบบมาตรฐานทั่วไป, การจัดส่งภายในวันถัดไป (Next-days), การจัดส่งในวันเดียวกัน (Sameday), การจัดส่งภายใน 3 ชั่วโมง (3-Hours) ซี่งสามารถจัดส่งสินค้าได้หลากหลายประเภท เช่น กลุ่มเฟอร์นิเจอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ เรามีทีมช่างที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ เพื่อทำการจัดส่งและติดตั้งสินค้าที่บ้านลูกค้าของคุณได้อีกด้วย
การจัดส่งตามความต้องการพิเศษ
เพียงลูกค้าแจ้งความต้องการพิเศษล่วงหน้า ทางเราจะดำเนินการจัดเตรียมพนักงานช่วยขนสินค้าและประเภทรถในการจัดส่งสินค้าที่เหมาะสมกับกิจกรรมของลูกค้า เพื่อใช้ในงานต่างๆ อาทิเช่น งานจัดแสดงสินค้า, สินค้าเหมาถึงบ้านลูกค้า รวมถึงบริการจัดส่งอุปกรณ์, เฟอร์นิเจอร์ในการตกแต่งหน้าร้านหรือสาขา และของแถมต่างๆ ในการส่งเสริมการขายของลูกค้า
บริการรับคืนสินค้า
บริการรับคืนสินค้าจากหน้าร้านหรือสาขาปลายทางทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเรียกสินค้าคืนกลับบริษัท โดยเราจะเข้าไปรับสินค้าคืนจากหน้าร้านหรือสาขาปลายทาง และนำกลับมายังศูนย์กระจายสินค้า หลังจากนั้นทางลูกค้าสามารถมารับสินค้าคืนกลับภายใน 5 วันทำการ ณ จุดบริการเดียวแบบครบวงจร โดยคิด 50% ของค่าบริการ (เฉพาะกรณีมีสินค้านำส่ง)