บริการลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนหลังการขายของ CRL มีความมั่นใจว่าจะช่วยทำให้ลูกค้าของคุณมีความพึงพอใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น เรามุ่งหวังว่าบริการของเราจะช่วยส่งเสริมให้ภาพลักษณ์การบริการของลูกค้าไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้น เราพร้อมที่จะให้บริการในทุกๆ ช่องทางการติดต่อของลูกค้าของคุณ ด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ยังส่งเสริมการวิเคราะห์โดยให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการขายในอนาคต

เราคือทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพและพร้อมทุ่มเทเพื่อมอบบริการระดับ First in Class ให้กับลูกค้า เพราะเราทราบถึงความสำคัญในการให้บริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขายว่ามีส่วนสำคัญเพียงใดในการที่จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้นเราจึงตั้งใจที่จะส่งมอบบริการที่เหนือความคาดหมายและเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่างสุดความสามารถ

งานบริการลูกค้าหลังการขายแบบ Contact Center เป็นการให้บริการลูกค้าหลังการซื้อสินค้าหรือบริการผ่านช่องทางติดต่อออนไลน์หรือโทรศัพท์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าในอนาคต

>262,000
Calls ต่อปี
ในการตอบรับและให้บริการสายโทรศัพท์ลูกค้าผ่าน Call Center
>525,000
Chats ต่อปี
ในการตอบรับและให้บริการผ่านแชท ข้อความลูกค้า
>95%
ผลตอบรับความพึงพอใจของลูกค้าหลังได้รับการบริการหลังการขายของ CRL

การบริการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า
บริการ CRL Customer Service มีบริการ หลากหลายรูปแบบ โดยจะให้บริการผ่านช่องทาง Call, Chat, Email และ Social Media ซึ่งปัจจัยหลักในงานบริการนั้น ประกอบไปด้วย การฟังและเข้าใจ, ความสามารถในการแก้ไขปัญหา, การสื่อสาร, การบริการลูกค้าที่น่าพึงพอใจ และการติดต่อกลับ เพื่อให้ลูกค้าประทับใจในความใส่ใจในการให้บริการของเรา
บริการบริหารจัดการระบบงานธุรกิจ
CRL ยังมีการให้บริการลูกค้าและบริการหลังการขาย ในรูปแบบของ Contact Center ซึ่งจะมีบริการ การให้คำปรึกษา, การแก้ไขปัญหาหลังจากซื้อสินค้าหรือบริการ, การตอบทุกข้อสงสัย, การจัดการเรื่องร้องเรียน, การติดตามความพึงพอใจของลูกค้าหลังจากการแก้ไขปัญหาหรือให้คำปรึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณพึงพอใจกับผลการให้บริการผ่านบริการของเรา